🌧ī¸ Awan dengan Hujan

Emoji yang menampilkan awan dengan tetesan air dibawahnya.

Sebagian besar platform menampilkan tetesan air jatuh ke arah kiri.

Dapat digunakan sebagai representasi dari hujan atau gerimis.

🌧ī¸ Awan dengan Hujan telah disetujui menjadi bagian dari Unicode 7.0 pada 2014 dan ditambahkan ke Emoji 1.0 pada 2015.

Codepoints:

U+1F327
ī¸ U+FE0F

Shortcodes:

-

Salin Emoji

🌧ī¸

Nama Emoji:

🌧ī¸ Awan dengan Hujan (Cloud with Rain)

Variasi Emoji:

☁ī¸ Awan

⛅ Matahari Dibelakang Awan

⛈ī¸ Awan dengan Petir dan Hujan

⛅ Matahari Dibelakang Awan Kecil

đŸŒĨī¸ Matahari Dibelakang Awan Besar

đŸŒĻī¸ Matahari Dibelakang Awan Hujan

🌨ī¸ Awan dengan Salju

🌩ī¸ Awan dengan Petir

Emoji ini juga biasanya disebut dengan:

Contoh Penggunaan Emoji:

  • Hari ini hujan turun 🌧ī¸ dari pagi hingga malam hari
  • Disini sudah turun hujan 🌧ī¸
  • Aku akan datang setelah hujan reda 🌧ī¸

Tampilan Emoji:

Apple

Emoji Awan Dengan Hujan Apple

Google

Emoji Awan Dengan Hujan Google

Microsoft

Emoji Awan Dengan Hujan Microsoft

Samsung

Emoji Awan Dengan Hujan Samsung

WhatsApp

Emoji Awan Dengan Hujan WhatsApp

Twitter

Emoji Awan Dengan Hujan Twitter

Facebook

Emoji Awan Dengan Hujan Facebook

Itu dia penjelasan mengenai arti emoji 🌧ī¸ Awan dengan Hujan serta contoh penggunaannya.

Video terbaru dari channel resmi Androbuntu: