?โ€? Keluarga: Pria, Anak Perempuan

Emoji yang menampilkan keluarga yang terdiri dari ayah dan seorang anak perempuan.

Ini merupakan hasil penggabungan dari emojiย ? Priaย danย ? Anak Perempuan.

Dapat digunakan untuk merepresentasikan ayah tunggal yang memiliki seorang anak perempuan.

?โ€? Keluarga: Pria, Anak Perempuan telah ditambahkan ke Emoji 2.0 pada 2015.

Codepoints:

? U+1F468
โ€ U+200D
? U+1F467

Shortcodes:

-

Salin Emoji

?โ€?

Nama Emoji:

?โ€? Keluarga: Pria, Anak Perempuan (Family: Man, Girl)

Variasi Emoji:

? Keluarga

?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Wanita, Anak Lelaki

?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Wanita, Anak Perempuan

?โ€?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Wanita, Anak Perempuan, Anak Lelaki

?โ€?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Wanita, Anak Lelaki, Anak Lelaki

?โ€?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Wanita, Anak Perempuan, Anak Perempuan

?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Pria, Anak Lelaki

?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Pria, Anak Perempuan

?โ€?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Pria, Anak Perempuan, Anak Lelaki

?โ€?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Pria, Anak Lelaki, Anak Lelaki

?โ€?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Pria, Anak Perempuan, Anak Perempuan

?โ€?โ€? Keluarga: Wanita, Wanita, Anak Lelaki

?โ€?โ€? Keluarga: Wanita, Wanita, Anak Perempuan

?โ€?โ€?โ€? Keluarga: Wanita, Wanita, Anak Perempuan, Anak Lelaki

?โ€?โ€?โ€? Keluarga: Wanita, Wanita, Anak Lelaki, Anak Lelaki

?โ€?โ€?โ€? Keluarga: Wanita, Wanita, Anak Perempuan, Anak Perempuan

?โ€? Keluarga: Pria, Anak Lelaki

?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Anak Lelaki, Anak Lelaki

?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Anak perempuan, Anak Lelaki

?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Anak Perempuan, Anak Perempuan

?โ€? Keluarga: Wanita, Anak Lelaki

?โ€?โ€? Keluarga: Wanita, Anak Lelaki, Anak Lelaki

?โ€? Keluarga: Wanita, Anak Perempuan

?โ€?โ€? Keluarga: Wanita, Anak Perempuan, Anak Lelaki

?โ€?โ€? Keluarga: Wanita, Anak Perempuan, Anak Perempuan

Emoji ini juga biasanya disebut dengan:

?โ€?ย Keluarga dengan Ayah dan Anak Perempuan (Family With Father and Daughter)

Contoh Penggunaan Emoji:

  • Anak perempuan itu hanya tinggal bersama ayahnya ?โ€?
  • Pria itu tinggal bersama anak perempuannya saja ?โ€?
  • Mereka adalah ayah dan anak yang sangat kompak ?โ€?

Tampilan Emoji:

Apple

Emoji Keluarga Pria Anak Perempuan Apple

Google

Emoji Keluarga Pria Anak Perempuan Google

Microsoft

Emoji Keluarga Pria Anak Perempuan Microsoft

Samsung

Emoji Keluarga Pria Anak Perempuan Samsung

WhatsApp

Emoji Keluarga Pria Anak Perempuan WhatsApp

Twitter

Emoji Keluarga Pria Anak Perempuan Twitter

Facebook

Emoji Keluarga Pria Anak Perempuan Facebook

Itu dia penjelasan mengenai arti emoji ?โ€? Keluarga: Pria, Anak Perempuan serta contoh penggunaannya.

Video terbaru dari channel resmi Androbuntu: