?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Wanita, Anak Lelaki

Emoji yang menampilkan sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak lelaki.

Ini merupakan hasil penggabungan dari ? Pria, ? Wanita dan ? Anak Lelaki.

Di Samsung, sang ibu ditampilkan sedang memegang pundak anaknya.

Emoji ini dapat digunakan untuk merepresentasikan sebuah keluarga kecil dengan satu orang anak lelaki.

?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Wanita, Anak Lelaki telah ditambahkan ke Emoji 2.0 pada 2015.

Codepoints:

? U+1F468
โ€U+200D
? U+1F469
โ€U+200D
? U+1F466

Shortcodes:

-

Salin Emoji

?โ€?โ€?

Nama Emoji:

?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Wanita, Anak Lelaki (Family: Man, Woman, Boy)

Variasi Emoji:

? Keluarga

?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Wanita, Anak Perempuan

?โ€?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Wanita, Anak Perempuan, Anak Lelaki

?โ€?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Wanita, Anak Lelaki, Anak Lelaki

?โ€?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Wanita, Anak Perempuan, Anak Perempuan

?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Pria, Anak Lelaki

?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Pria, Anak Perempuan

?โ€?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Pria, Anak Perempuan, Anak Lelaki

?โ€?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Pria, Anak Lelaki, Anak Lelaki

?โ€?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Pria, Anak Perempuan, Anak Perempuan

?โ€?โ€? Keluarga: Wanita, Wanita, Anak Lelaki

?โ€?โ€? Keluarga: Wanita, Wanita, Anak Perempuan

?โ€?โ€?โ€? Keluarga: Wanita, Wanita, Anak Perempuan, Anak Lelaki

?โ€?โ€?โ€? Keluarga: Wanita, Wanita, Anak Lelaki, Anak Lelaki

?โ€?โ€?โ€? Keluarga: Wanita, Wanita, Anak Perempuan, Anak Perempuan

?โ€? Keluarga: Pria, Anak Lelaki

?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Anak Lelaki, Anak Lelaki

?โ€? Keluarga: Pria, Anak Perempuan

?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Anak perempuan, Anak Lelaki

?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Anak Perempuan, Anak Perempuan

?โ€? Keluarga: Wanita, Anak Lelaki

?โ€?โ€? Keluarga: Wanita, Anak Lelaki, Anak Lelaki

?โ€? Keluarga: Wanita, Anak Perempuan

?โ€?โ€? Keluarga: Wanita, Anak Perempuan, Anak Lelaki

?โ€?โ€? Keluarga: Wanita, Anak Perempuan, Anak Perempuan

Emoji ini juga biasanya disebut dengan:

?โ€?โ€?ย Keluarga dengan Ibu, Ayah dan Anak Lelaki (Family With Mother, Father and Son)

Contoh Penggunaan Emoji:

  • Lihatlah, keluarga kecil ?โ€?โ€? itu kelihatannya sangat bahagia ya
  • Cita-citaku adalah memiliki keluarga kecil ?โ€?โ€? yang bahagia dan kompak
  • Kami punya tetangga baru, sebuah keluarga kecil ?โ€?โ€? dengan satu anak

Tampilan Emoji:

Apple

Emoji Keluarga Pria Wanita Anak Lelaki Apple

Google

Emoji Keluarga Pria Wanita Anak Lelaki Google

Microsoft

Emoji Keluarga Pria Wanita Anak Lelaki Microsoft

Samsung

Emoji Keluarga Pria Wanita Anak Lelaki Samsung

WhatsApp

Emoji Keluarga Pria Wanita Anak Lelaki WhatsApp

Twitter

Emoji Keluarga Pria Wanita Anak Lelaki Twitter

Facebook

Emoji Keluarga Pria Wanita Anak Lelaki Facebook

Itu dia penjelasan mengenai arti emoji ?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Wanita, Anak Lelaki serta contoh penggunaannya.

Video terbaru dari channel resmi Androbuntu: