?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Pria, Anak Lelaki

Emoji yang menampilkan sebuah keluarga, dengan dua orang ayah dan anak lelaki.

Ini merupakan hasil penggabungan dari emojiย ? Pria,ย ? Pria, danย ? Anak Lelaki.

Microsoft menampilkan emoji ini dengan ayah yang memiliki gaya rambut yang berbeda.

WhatsApp menampilkan salah satu ayahnya memiliki kumis, lainnya tidak.

?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Pria, Anak Lelaki telah ditambahkan ke Emoji 2.0 pada 2015.

Codepoints:

? U+1F468
โ€ U+200D
? U+1F468
โ€ U+200D
? U+1F466

Shortcodes:

-

Salin Emoji

?โ€?โ€?

Nama Emoji:

?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Pria, Anak Lelaki (Family: Man, Man, Boy)

Variasi Emoji:

? Keluarga

?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Wanita, Anak Lelaki

?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Wanita, Anak Perempuan

?โ€?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Wanita, Anak Perempuan, Anak Lelaki

?โ€?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Wanita, Anak Lelaki, Anak Lelaki

?โ€?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Wanita, Anak Perempuan, Anak Perempuan

?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Pria, Anak Perempuan

?โ€?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Pria, Anak Perempuan, Anak Lelaki

?โ€?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Pria, Anak Lelaki, Anak Lelaki

?โ€?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Pria, Anak Perempuan, Anak Perempuan

?โ€?โ€? Keluarga: Wanita, Wanita, Anak Lelaki

?โ€?โ€? Keluarga: Wanita, Wanita, Anak Perempuan

?โ€?โ€?โ€? Keluarga: Wanita, Wanita, Anak Perempuan, Anak Lelaki

?โ€?โ€?โ€? Keluarga: Wanita, Wanita, Anak Lelaki, Anak Lelaki

?โ€?โ€?โ€? Keluarga: Wanita, Wanita, Anak Perempuan, Anak Perempuan

?โ€? Keluarga: Pria, Anak Lelaki

?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Anak Lelaki, Anak Lelaki

?โ€? Keluarga: Pria, Anak Perempuan

?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Anak perempuan, Anak Lelaki

?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Anak Perempuan, Anak Perempuan

?โ€? Keluarga: Wanita, Anak Lelaki

?โ€?โ€? Keluarga: Wanita, Anak Lelaki, Anak Lelaki

?โ€? Keluarga: Wanita, Anak Perempuan

?โ€?โ€? Keluarga: Wanita, Anak Perempuan, Anak Lelaki

?โ€?โ€? Keluarga: Wanita, Anak Perempuan, Anak Perempuan

Emoji ini juga biasanya disebut dengan:

?โ€?โ€? Keluarga dengan Dua Ayah dan Anak Lelaki (Family With Two Fathers and Son)

Contoh Penggunaan Emoji:

  • Keluarga ?โ€?โ€? itu terdiri dari dua ayah dan satu orang anak lelaki
  • Di negara itu sudah biasa ada keluarga ?โ€?โ€? seperti itu
  • Mereka mengadopsi seorang anak lelaki ?โ€?โ€?

Tampilan Emoji:

Apple

Emoji Keluarga Pria Pria Anak Lelaki Apple

Google

Emoji Keluarga Pria Pria Anak Lelaki Google

Microsoft

Emoji Keluarga Pria Pria Anak Lelaki Microsoft

Samsung

Emoji Keluarga Pria Pria Anak Lelaki Samsung

WhatsApp

Emoji Keluarga Pria Pria Anak Lelaki WhatsApp

Twitter

Emoji Keluarga Pria Pria Anak Lelaki Twitter

Facebook

Emoji Keluarga Pria Pria Anak Lelaki Facebook

Itu dia penjelasan mengenai arti emoji ?โ€?โ€? Keluarga: Pria, Pria, Anak Lelaki serta contoh penggunaannya.

Video terbaru dari channel resmi Androbuntu: